Algemene voorwaarden

Wat verwacht ik van jou

 • Schone, goed verlichte en bij slecht weer droge werkplek
 • Het te bekappen paard is braaf en gewend om netjes voetjes te geven
 • Eventuele bijzonderheden dienen vooraf gemeld te worden
 • Je bent altijd tijdens de bekapping aanwezig
 • Je beschikt over de mogelijkheid het paard te kunnen laten bewegen
 • Je beschikt over de informatie die ik nodig heb voor mijn bekapping
 • Je mag mij alles vragen tijdens het bekappen
 • Je betaalt contant tijdens mijn bezoek of per factuur vooraf aan mijn bezoek.

Wat kun je van mij verwachten

 • Kwaliteit en goede service. Professionaliteit en continue bijscholing
 • Het welzijn van het paard wordt te allen tijde in acht genomen
 • Bij problemen elders gelegen dan de hoeven zal ik je doorverwijzen naar een aanverwant specialist
 • Wettelijk gezien mag alleen de dierenarts een medische diagnose stellen. Indien noodzakelijk zal ik je dan ook naar de dierenarts verwijzen
 • Ik zal tijdig op de afspraak verschijnen. Bij uitloop langer dan 15 minuten word je per sms, whatsapp of telefonisch op de hoogte gesteld
 • Ik hanteer een opzegtermijn van 24 uur
 • Ik hanteer een beroepsgeheim
 • Bij wanbetaling annuleer ik per direct reeds geplande vervolgafspraken
 • Ik adviseer je tijdens mijn bezoek een vervolgafspraak te plannen om er verzekerd van te zijn dat de hoeven weer op tijd bekapt zullen worden. Lukt dit niet houd dan een termijn van 3-4 weken in acht.

Veiligheid

 • Ik behoud ten alle tijden het recht om de bekapping vroegtijdig af te breken als mijn veiligheid in het geding komt.

Aansprakelijkheid

 • Wanneer er een collega aan jouw paard werkt vervalt per direct al mijn aansprakelijkheid.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor materiële schade of schade aan het paard veroorzaakt door externe factoren tijdens mijn bekapping.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor verborgen gebreken (oude blessures etc.).
 • Ik ben niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het negeren van mijn adviezen gegeven m.b.t. het welzijn en de verbetering van de hoeven van het paard.
 • Mijn aansprakelijkheid is nooit meer dan twee maal het meest recente factuurbedrag.

Copyright

 • Op al mijn teksten en foto’s op deze website zit een copyright. Deze mogen niet zonder mijn schriftelijke toestemming gebruikt worden.